Ceramika – korekta godzin

17.00-18.00- grupa I / dzieci 7-10 lat

18.00-21.00 - grupa II / młodzież pow. lat 10 oraz dorośli