historia sztuki akt. I

Zajęcia z historii sztuki

poniedziałki: 17.30-19.00 – kurs podstawowy/kurs rozszerzony

poniedziałki: 19.00-20.30 – zajęcia dla maturzystów

soboty: zajęcia w muzeach i na wystawach (po wcześniejszej zapowiedzi)

W roku szkolnym 2017/18 zajęcia dzielą się na trzy ścieżki (kurs podstawowy, kurs rozszerzony oraz zajęcia maturalne). Ścieżki podstawowa i rozszerzona wzajemnie się przeplatają, zajęcia odbywają się przemiennie, zgodnie z grafikiem zamieszczanym na stronie Ogniska. W tym roku KURS PODSTAWOWY jest kontynuacją programu z zeszłego roku i będzie obejmował historię sztuki XX wieku oraz najnowszą. Po raz pierwszy cały rok zostanie poświęcony sztuce tego okresu – to wyjątkowa okazja, aby w ciągu roku poznać najważniejsze pojęcia oraz artystów z tego okresu. Zajęcia te są szczególnie polecane osobom przygotowującym się do egzaminów na Akademii Sztuk Pięknych i innych uczelniach artystycznych. Dla chętnych są zajęcia KURSU MATURALNEGO, które odbywają się co tydzień w poniedziałki oraz zależnie od potrzeb w inne dni tygodnia, również w muzeach i na wystawach. Poza programem kursów, który realizowany jest w poniedziałki, spotykamy się na wystawach, zazwyczaj w soboty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Zajęcia na wystawach przeznaczone są dla wszystkich słuchaczy Ogniska, a także dla ich rodzin i znajomych, dla wszystkich chętnych.

Zajęcia kursu podstawowego i rozszerzonego:

11.09.17 Wykład inauguracyjny / zajęcia wstępne

16.09.17 (SOBOTA, godz. 12.15) SPOTKANIE W ZACHĘCIE – wystawa „Maria Lassnig”. Niepowtarzalna okazja obejrzenia dużej wystawy jednej z najciekawszych malarek II połowy XX wieku. Zmarła 3 lata temu austriacka artystka uznawana jest za czołową przedstawicielkę figuracji w sztuce powojennej. Retrospektywa przygotowana została przez brytyjską galerię Tate – jedno z najważniejszych muzeów sztuki nowoczesnej na świecie.

18.09.17 KURS ROZSZERZONY: David Hockney. Retrospektywa

25.09.17 brak zajęć

02.10.17 KURS PODSTAWOWY

KURS PODSTAWOWY (zajęcia co dwa tygodnie) • przeznaczony dla nowych słuchaczy oraz osób, które chcę usystematyzować swoją wiedzę z historii sztuki • polecany wszystkim uczestniczącym w zajęciach praktycznych w Ognisku • omówienie najważniejszych kierunków i stylów • podstawowe pojęcia i zjawiska • najsłynniejsi twórcy oraz najważniejsze dzieła • opisy i analiza dzieł sztuki • doskonałe uzupełnienie programu szkolnego przedmiotów humanistycznych w gimnazjum i liceum • podstawowa i konieczna wiedza teoretyczna dla każdego, kto praktycznie zajmuje się sztuką • kurs stanowi chronologiczną całość, dlatego polecane jest systematyczne uczestnictwo

KURS ROZSZERZONY (zajęcia co dwa tygodnie) • przeznaczony dla stałych uczestników zajęć z historii sztuki w Ognisku oraz osób, które chcą poszerzyć swoje wiadomości z historii sztuki • nowe tematy, pogłębiona analiza, różnorodność zagadnień • wykłady monograficzne oraz problemowe uzupełnione o wspólną dyskusję • w ramach kursu zajęcia specjalne i interdyscyplinarne • każdy wykład stanowi zamknięta całość, co daje możliwość uczestnictwa w pojedynczych zajęciach

KURS MATURALNY (co tydzień oraz zajęcia dodatkowe) • przeznaczony dla wszystkich przygotowujących się do matury z historii sztuki • pomoc w rozłożeniu nauki • sprawdziany i testy kontrolujące postępy w nauce • nauka analizy dzieła wg zaleceń egzaminacyjnych • pisanie krótkich prac pisemnych • przykładowe pytania egzaminacyjne oraz matura próbna • systematyczna obecność obowiązkowa

Skip to content