Historia sztuki akt. V

poniedziałki: 17.30-19.00 – kurs podstawowy/kurs rozszerzony

poniedziałki: 19.00-20.30 – zajęcia dla maturzystów

soboty: dodatkowe zajęcia dla maturzystów (ustalane na bieżąco)

soboty: zajęcia w muzeach i na wystawach (po wcześniejszej zapowiedzi)

W roku szkolnym 2016/17 zajęcia dzielą się na trzy ścieżki (kurs podstawowy, kurs rozszerzony oraz zajęcia maturalne). Ścieżki podstawowa i rozszerzona wzajemnie się przeplatają, zajęcia odbywają się przemiennie, zgodnie z grafikiem zamieszczanym na stronie Ogniska. W tym roku KURS PODSTAWOWY jest kontynuacją programu z zeszłego roku i będzie obejmował historię sztuki nowoczesnej i współczesnej, czyli sztukę XIX i XX wieku oraz najnowszą. Dla zainteresowanych są zajęcia KURSU MATURALNEGO, które odbywają się co tydzień w poniedziałki oraz zależnie od potrzeb w inne dni tygodnia, również w muzeach i na wystawach. Z tych zajęć mogą też korzystać dodatkowo osoby przygotowujące się do egzaminów na Akademii Sztuk Pięknych. Poza programem kursów, który realizowany jest w poniedziałki, spotykamy się na wystawach, zazwyczaj w soboty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Zajęcia na wystawach przeznaczone są dla wszystkich słuchaczy Ogniska, a także dla ich rodzin i znajomych, dla wszystkich chętnych.

Zajęcia kursu podstawowego i rozszerzonego:

27.02.17 KURS PODSTAWOWY: Kubizm i futuryzm

06.03.17 KURS ROZSZERZONY: Franscico Goya po wojnie

13.03.17 KURS PODSTAWOWY: Sztuka polska XVIII i początku XIX wieku

20.03.17 KURS ROZSZERZONY: Późny Renoir

27.03.17 KURS PODSTAWOWY: Sztuka polska 2. poł. XIX wieku. Młoda Polska

03.04.17 KURS ROZSZERZONY: Leon Wyczółkowski

10.04.17 KURS PODSTAWOWY: Awangarda 1 poł. XX wieku

17.04.17 Wielkanoc

24.04.17 KURS PODSTAWOWY: Dadaizm i surrealizm

29.04.17 (SOBOTA, godz. 10.15) ZAJĘCIA W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE – wystawa „Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza”

08.05.17 KURS ROZSZERZONY: Japonizm w sztuce europejskiej

 

KURS PODSTAWOWY (zajęcia co dwa tygodnie) • przeznaczony dla nowych słuchaczy oraz osób, które chcę usystematyzować swoją wiedzę z historii sztuki • polecany wszystkim uczestniczącym w zajęciach praktycznych w Ognisku • omówienie najważniejszych kierunków i stylów • podstawowe pojęcia i zjawiska • najsłynniejsi twórcy oraz najważniejsze dzieła • opisy i analiza dzieł sztuki • doskonałe uzupełnienie programu szkolnego przedmiotów humanistycznych w gimnazjum i liceum • podstawowa i konieczna wiedza teoretyczna dla każdego, kto praktycznie zajmuje się sztuką • kurs stanowi chronologiczną całość, dlatego polecane jest systematyczne uczestnictwo

KURS ROZSZERZONY (zajęcia co dwa tygodnie) • przeznaczony dla stałych uczestników zajęć z historii sztuki w Ognisku oraz osób, które chcą poszerzyć swoje wiadomości z historii sztuki • nowe tematy, pogłębiona analiza, różnorodność zagadnień • wykłady monograficzne oraz problemowe uzupełnione o wspólną dyskusję • w ramach kursu zajęcia specjalne i interdyscyplinarne • każdy wykład stanowi zamknięta całość, co daje możliwość uczestnictwa w pojedynczych zajęciach

KURS MATURALNY (co tydzień oraz zajęcia dodatkowe) • przeznaczony dla wszystkich przygotowujących się do matury z historii sztuki • pomoc w rozłożeniu nauki • sprawdziany i testy kontrolujące postępy w nauce • nauka analizy dzieła wg zaleceń egzaminacyjnych • pisanie krótkich prac pisemnych • przykładowe pytania egzaminacyjne oraz matura próbna • systematyczna obecność obowiązkowa