konkurs plastyczny KONTRASTY

PUBLICZNE OGNISKO PLASTYCZNE im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim

ogłasza regionalny konkurs plastyczny KONTRASTY

Prace oceniane będą w 3 grupach wiekowych:

1. 7-12 lat

2. 13-18 lat

3. od 18 lat

Technika dowolna: malarska, rysunkowa, graficzna, rzeźbiarska fotograficzna etc.

Format: dowolny ( jeśli na papierze nie mniejsze niż A3, odbitki foto. co najmniej A4) →

Prace plastyczne winny być opisane na odwrocie wg. wzoru:

1. Czytelny podpis: imię, nazwisko

2. Wiek/ grupa wiekowa

3. Adres zamieszkania, telefon kontaktowy

4. Nazwa instytucji, adres

5. Imię, nazwisko opiekuna

Termin i miejsce składania prac: 27 listopada - 10 grudnia 2017r. na adres: Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego, ul. Żyrardowska 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem Konkurs ,,Kontrasty”

Termin ogłoszenia wyników: 15 grudnia 2017 r.

Czekają ciekawe nagrody!

Regulamin na stronie www.popkolor.com

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PUBLICZNEGO OGNISKA PLASTYCZNEGO im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim ogłasza regionalny konkurs plastyczny pt.,, Kontrasty ”

§1 Cele Konkursu Celem konkursu jest:

1. Popularyzacja zainteresowań artystycznych.

2. Poznawanie różnorodnych technik plastycznych.

3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które przedstawią indywidualne spojrzenie i pokażą posługiwanie się oryginalną techniką, ukazując dobry warsztat plastyczny.

§2 Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu o nazwie ,,Kontrasty” jest Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim.

2. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim.

§3 Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, placówek pozaszkolnych oraz indywidualnych uczestników w następujących kategoriach wiekowych: 1) 7-12 lat 2) 13-18 lat 3) od 18 lat

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

3. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: malarskiej, rysunkowej, graficznej rzeźbiarskiej, fotograficznej etc. w formacie dowolnym – jeśli na papierze nie mniejsze niż A3, - odbitki foto. co najmniej A4.

4. Prace plastyczne winny być opisane na odwrocie wg. powyższego wzoru: Czytelny podpis: imię, nazwisko Wiek/ grupa wiekowa Adres zamieszkania, telefon kontaktowy Nazwa instytucji, adres Imię, nazwisko opiekuna PROSIMY NIE ZWIJAĆ I NIE SKŁADAĆ PRAC !

5. Oczekujemy prac, które zaprezentują własne indywidualne spojrzenie na sztukę w wybranej technice.

6 . Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych ( Uchwała o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.833, z późn. zm.).

8. Prace należy składać w terminie 27 listopada – 10 grudnia 2017 r. na adres: Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego Ul. Żyrardowska 48 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem Konkurs ,,Kontrasty”

9. Osoby biorące udział w konkursie proszone są o odebranie swoich prac do 17 lutego 2018 r. Prace nieodebrane w tym terminie przejdą na własność Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim.

10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie końcowej. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela sekretariat Publicznego Ogniska Plastycznego tel. 22 734 13 72

§4 Ocena prac konkursowych

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

2. Jury pod uwagę weźmie: • jakość wykonania • oryginalność

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§5 Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista laureatów zostanie opublikowana w dniu 15 grudnia 2017 r na stronie internetowej POP w Grodzisku Mazowieckim www.popkolor.com

2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

3. Termin i miejsce rozdania nagród podamy w późniejszym terminie.

§6 Nagrody

1. Przewidziane są atrakcyjne nagrody: zapraszamy do udziału!

Skip to content