Konkurs plastyczny pt. “Mój świat”

PUBLICZNE OGNISKO PLASTYCZNE 
im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim
ogłasza regionalny konkurs plastyczny pt. 
"Mój świat".

Prace oceniane będą w 3 grupach wiekowych:

1. 7-12 lat

2. 13-18 lat

3. od 18 lat

Technika dowolna: malarska, rysunkowa, graficzna, rzeźbiarska fotograficzna etc.

Format: dowolny ( jeśli na papierze nie mniejsze niż A3, odbitki foto co najmniej A4/20x30cm).

Prace plastyczne winny być opisane na odwrocie wg. wzoru:

1. Czytelny podpis: imię, nazwisko

2. Wiek/ grupa wiekowa

3. Adres zamieszkania, telefon kontaktowy

4. Nazwa instytucji, adres

5. Imię, nazwisko opiekuna

Termin i miejsce składania prac: 18 listopada- 18 grudnia 2016r. na adres: Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego, Pl. Króla Zygmunta Starego 9A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem Konkurs ,,Mój świat” - możliwa zmiana naszego adresu – ewentualna zmiana będzie podana na stronie !

Termin ogłoszenia wyników: 10 marca 2017 r.

Czekają ciekawe nagrody! Zapraszamy!