przygotowanie na studia – sobota

Zajęcia w tej pracowni dedykowane są przede wszystkim młodzieży od 14 lat oraz osobom dorosłym. Działania w mojej pracowni sformatowane są zarówno pod kątem potrzeb osób mających przed sobą egzamin na wydziały artystyczne, jak i tych które chcą realizować swe plastyczne pasje, rozwijając warsztat artystyczny, świadomość plastyczną i wrażliwość na piękno. Proces dydaktyczny dopasowuję indywidualnie do potrzeb i aktualnych możliwości każdego uczestnika.

W przypadku osób zdających na wydziały artystyczne na początku zawieram swego rodzaju ustny kontrakt, precyzujący cele, jakie należy osiągnąć i sposoby ich realizacji. W tym wypadku cykl dydaktyczny trwa z reguły dwa lata, choć oczywiście jego długość jest w dużym stopniu zależna od osobistych uzdolnień uczestnika i przede wszystkim stopnia jego zaangażowania w proces nauczania. Jednym z ustaleń kontraktu, jaki zawieram z osobami mającymi w planach studia plastyczne jest to, że po zakończeniu cyklu dydaktycznego, gwarantuję wysokie prawdopodobieństwo sukcesu na egzaminach praktycznych i teoretycznych. Dowodem na to mogą być losy kilkudziesięciu moich absolwentów, studiujących na wydziałach artystycznych, z których wielu już je ukończyło, odnosząc obecnie sukcesy jako profesjonalni projektanci, graficy, malarze itp.

W przypadku osób, dla których twórczość artystyczna ma być okazją do radosnego zaspokojenia potrzeby samorealizacji, strategia działań opiera się na demokratycznej współpracy, w której moja rola polega na dostrzeganiu potrzeb i potencjałów, uważnym wspieraniu ich rozwoju. Tak aby jak najlepiej wydobyć to, co jest najbardziej osobistą wypowiedzią artystyczną każdego uczestnika. Każdego z uczestniczek lub uczestników prowadzonych przeze mnie zajęć, niezależnie od motywów i celów jakie spowodowały, że znaleźli się w tej pracowni, uznaję za równorzędnego partnera w przygodzie, jaką jest pasja tworzenia, a jedyną rzeczą, która może nas ewentualnie różnić jest odrobina doświadczenia. Jednym z moich priorytetów w prowadzeniu tej grupy jest dobra, inspirująca atmosfera, przyjacielskie relacje między wszystkimi uczestnikami, życzliwa wymiana doświadczeń, i tych artystycznych i tych „życiowych” oraz brak niepotrzebnego krytycyzmu.

Na moje zajęcia może przyjść każdy, niezależnie od stopnia zawansowania i subiektywnego poczucia swych umiejętności. Zapraszam w soboty w godz. 11.30-15.30.

Franciszek Ledóchowski

Skip to content