organizacja zajęć w Ognisku w dniach 26.10-8.11.2020

ZARZĄDZENIE

1/2020

 DYREKTORA PUBLICZNEGO OGNISKA PLASTYCZNEGO IM. JANA SKOTNICKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz. U. z 2020 poz. 1870),

dyrektor zarządza następujący sposób pracy w Ognisku w okresie 26.10-08.11.2020:

Poniedziałek

Ceramika dzieci – zajęcia w Ognisku

Podstawy perspektywy i rysunek – zajęcia w Ognisku

Ceramika dorośli i młodzież -zajęcia w Ognisku

Historia sztuki – zajęcia zdalne

Wtorek

Rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych – zajęcia zdalne

Środa

Pracownia ogólnoplastyczne dla młodzieży i dorosłych- zajęcia zdalne

Ceramika dla dzieci- zajęcia w Ognisku

Ceramika dla młodzieży – zajęcia w Ognisku

Czwartek

Warsztaty z akwareli – zajęcia zdalne

Grafika warsztatowa – zajęcia zdalne

Zabawy plastyczne dla najmłodszych 7-9 lat- zajęcia w Ognisku

Piątek

Rysunek i malarstwo – zajęcia zdalne

Sobota

Zajęcia dla dzieci 9-10 lat – zajęcia w Ognisku

Zajęcia dla dzieci starszych – zajęcia zdalne

Kurs -Foto – zajęcia zdalne

Niedziela

Fotofakultety – zajęcia zdalne


Wykładowcy będą się kontaktować se swoimi słuchaczami drogą mailową.

Skip to content