Ur. 18. 04. 1970 r. w Nowym Sączu jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia ukończył dyplomem zrealizowanym w pracowniach prof. Z. Gostomskiego (malarstwo) i prof. J. Stannego (ilustracja książkowa). Po ukończeniu studiów zajmował się projektowaniem użytkowym oraz telewizyjną animacją komputerową (ZTTK TVP S.A.). Jest czynnie działającym artystą plastykiem uprawiającym malarstwo, rysunek i grafikę warsztatową. Wystawiał prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W roku 2015 uzyskał tytuł doktora nauk społecznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obecnie jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Kultury. Jego zainteresowania naukowe to czas wolny, sytuacja zawodowa nauczycieli przedmiotów artystycznych, i pracowników instytucji kultury oraz sztuka w podmiotowym rozwoju człowieka. Z Ogniskiem plastycznym im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim związany jest od 2005 r. W grudniu 2017 r. uzyskał stopień nauczyciel dyplomowanego nadany mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego motto dydaktyczne to: „Wzmacniać nie przeszkadzając.”